Úvod

Technológia renovácie povrchov naváraním predstavuje modernú metódu zvyšovania životnosti dielcov, u ktorých dochádza následkom prevádzky k opotrebovaniu alebo zníženiu kvalitatívnych vlastností povrchu. Súčasná situácia v rade firiem z hľadiska konkurencieschopnosti i finančnej náročnosti vytvára podmienky k maximálnemu využívaniu tejto technológie, čím sa dosiahne výrazná úspora prevádzkových nákladov.


Firma REWELDA s.r.o. svoje pôsobenie na trhu zameriava na praktické aplikácie tvrdonávarov pre použitie v rôznych odvetviach hospodárstva:


Prehľad reálnych potrieb v oblasti ukázal, že praktické aplikácie tvrdonávarov sa v prvej fáze činnosti firmy bude orientovať na nižšie uvedené typy dielcov:


Technická podpora a použité materiály pri renováciách pochádzajú od výrobcov skupiny Böhler Special Welding.

Veríme, že Vás naša ponuka zaujme a v budúcnosti sa stanete našimi spokojnými obchodnými partnermi.SPRÁVA O SCHVÁLENÍ POSTUPU ZVÁRANIA